Mit jelent a társasági adó?

Minden olyan szervezetnek (pl. gazdasági társaságok, szövetkezetek, állami és önkormányzati vállalatok, holdingok, stb.), amely jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló vagy azt eredményező gazdasági tevékenységet végez, társasági adó, azaz TAO fizetési kötelezettsége van.

Ökölszabályként elmondható, hogy hozzávetőlegesen a cégek adózás előtti (pozitív) eredményének 9 %-a képezi a teljes TAO keretet.

Társasági adókedvezménnyel elérhető modelljeink:

Adókedvezmény mértéke

 • Közép-Magyarország régió kormányrendelet szerint nem támogatható településein 30 százalékának,
 • Közép-Magyarország régió kormányrendeletben meghatározott támogatható településein 35 százalékának,
 • Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl vagy Nyugat-Dunántúli régióban 45 százalékának megfelelő mértékét, de legfeljebb 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget
 • Az adókedvezmény mértéke kisvállakozásoknak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal, középvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetében 10 százalékponttal növelhető
 • Az adókedvezmény maximális összege 15 millió eurónak megfelelő forintösszeg
 • Az adókedvezmény igénybevételére 6 év áll rendelkezésre.
 • Az üzembe helyezés évében vagy az üzembe helyezés utáni évben és az azt követő 5 adóévben lehet igénybe venni

Elektromos autóra igényelhető kedvezmény

Példa:

 • Mercedes-Benz E300 d lim.: 13.418.000 Ft-tól
 • TESLA Model S: 38.346.000 Ft-tól
 • Árkülönbség: 24.928.000 Ft
 • TAO-ból igénybevehető kedvezmény kisvállalkozás esetén, akár 65%:

16.203.200 Ft

A vásárolni tervezett elektromos autót összehasonlítják egy vele egy kategóriában lévő benzin/diesel üzemű autóval. Majd veszik ennek a különbözetét (jelen példában 16.203.200 Ft) és ennek a 60-65%-át tudják visszaigényelni a cégek társasági adójukból (TAO-ból).

A beruházás 5 évig „görgethető”, vagyis ha nincs elegendő TAO az adott évben, akkor a következő években is fel lehet használni a megmaradt összeget

AZ IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI:

 • Az elszámolható költséget „szokásos piaci áron” kell figyelembe venni, ha az az adózó és a vele kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő személy között a szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés alapján merült fel
 • A beruházás vagy felújítás részét képező valamennyi eszközt használatba veszi és ezeket az eszközöket a beruházás vagy felújítás üzembe helyezését követő legalább öt évig a hatályos engedélyben foglaltak szerint üzemelteti, illetve használja. Beruházásnak minősül a saját célú használatra történő beszerezés is (pl.: céges autó).
 • Ha az üzembe helyezett, az elszámolható költség összegénél figyelembe vett eszközöket – pótlás nélkül – kivezeti, vagy nem üzemelteti a hatályos engedélyben foglaltak szerint, akkor az ilyen eszközök bekerülési értéke az adókedvezmény alapjául szolgáló elszámolható költséget csökkenti

NEM VEHETŐ IGÉNYBE ADÓKEDVEZMÉNY ABBAN AZ ESETBEN:

 • Az adóhatóságoknál nyilvántartott adótartozása van
 • Az állami adó- és vámhatóság be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása miatt mulasztási bírsággal sújtja
 • Ha a fejlesztést azért hajtanák végre, hogy megfeleljenek a beruházás vagy felújítás megkezdésekor már elfogadott uniós szabványoknak
 • Ha az adózó nem teljesíti a törvény és az energiahatékonysági igazolás által előírt feltételeket (pl. energetikai auditori igazolás hiánya)
 • Ha az adózó felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt áll
 • Ha az adózóval szemben teljesítetlen visszafizetési felszólítás van érvényben olyan európai bizottsági határozat eredményeként, amely valamely támogatást jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánított

ADÓZÓNAK KÜLÖN NYILVÁNTARTÁST KELL VEZETNIE, AMELY TARTALMAZZA A BERUHÁZÁS VAGY FELÚJÍTÁS:

 • Üzembe helyezésének, nyilvántartásba vételének időpontját és helyét
 • Bekerülési értékét
 • Többletköltségét
 • Az állományból történő kikerülés időpontját, indokát.

MILYEN TOVÁBBI ELLENŐRZÉS VÁRHATÓ

 • Az adókedvezmény feltételeinek teljesítését az állami adóhatóság (NAV) az adókedvezmény első igénybevételét követő harmadik adóév végéig legalább egyszer ellenőrzi.
 • Az állami adó- és vámhatóság ellenőrzése során az igazolás alapjául szolgáló energetikai auditok legalább 3 százalékánál a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal (MEKH) ellenőrzéseket végez

Az adókedvezményhez szükséges egy igazolás kiállítása, melyre együttműködő partnerünk jogosult és piacvezetőként nagy tapasztalattal és nagyvállalati háttérrel, felelősségbiztosítással rendelkezik, ezért tudja az Universal Leasing Teslounge Budapest is őket ajánlani.

Az igazolás kiállításához az alábbiak szükségesek:

 • Megvásárolt autó szerződése, számlája
 • Árajánlat egy hasonló kategóriájú, de hagyományos meghajtású gépjárműről
 • Tervezett éves km. futás megadása a számítások elvégzéséhez.

Érdeklődés esetén kérem a Universal Leasing Tesla -ra történő hivatkozással keresse partnerünket a +36 70/977-9614-es telefonszámon, vagy a lenti kapcsolat menüpontban.

Jogszabályi háttér:

1996. évi LXXXI. törvény és a 176/2017 végrehajtási rendelet

Sample Text